Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

timbrado español 1st Equipo 2012 Φ.Ω.Π.Δ.Ω

Η νικήτρια ομάδα Τιμπραντο στον διαγωνισμό που έγινε στην Ρόδο από τον σύλλογο Φ.Ω.Π.ΔΩ..

  27-11-12----02-12-12 με 376p