Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Εκτέλεση ενδοσκόπησης και νεκροψίας

Όταν έχουμε περίπτωση νεκρού πουλιού , αφαιρούμε προσεκτικά το τσόφλι του αυγού ακριβώς στο σημείο που εντοπίζεται η περιοχή του αεροθαλάμου. Εκεί υπάρχει  μια μικρή μεμβράνη που χωρίζει το έμβρυο απο αυτη την περιοχή.
Εάν αυτή η μεμβράνη δεν έχει σπάσει, ο θάνατος προκλήθηκε πιθανότατα από το αυγό που ψύχθηκε κατά τη διαδικασία της επώασης. Το πρώτο τρίτο της περιόδου επώασης είναι η κρισιμότερη περίοδος. Ένα έμβρυο που δεν θερμαίνεται ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνεχίζει συχνά να αναπτύσσεται, αλλά αποτυγχάνει να προκαλέσει διέξοδο προς τον αεροθάλαμο και πεθαίνει χωρίς να εκκολαφθεί.
 Οι αντιστάσεις του εμβρύου στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας
κατά τις τελευταίες μέρες της επώασης είναι ανεπτυγμένες και συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα στην εκκόλαψη.
Σε περίπτωση που σπάσει η μεμβράνη προς τον αεροθάλαμο, εξετάζουμε προσεκτικά το έμβρυο. Εάν το πουλάκι είναι   κολλημένο στα "τοιχώματα" του αυγού. Τότε υπάρχουν χαμηλά επίπεδα υγρασίας στο χώρο και
το έμβρυο εγκλωβίζεται, κολλημένο στο κέλυφος, ανίκανο να περιστραφεί και να διαρρήξει
το περίβλημα που το περιβάλλει. Σε αυτή την περίπτωση, το έμβρυο εμφανίζεται πλήρως αναπτυγμένο αλλά το υγρό που το περιβάλλει έχει συχνά μια παχύρευστη, κολλώδη εμφάνιση.
Οι θάνατοι που οφείλονται σε βακτήρια και ιούς θα λάβουν χώρα στο πρώτο μισό της
επώασης. Η βακτηριακή μόλυνση είναι δύσκολο να εμφανιστεί εκεί που υπάρχει ξηρότητα και καθαριότητα .

 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ