Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Φωτισμός


Ο φωτισμός είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στη διατήρηση
της καλής υγείας και της φυσιολογικής συμπεριφοράς των πουλιών. Με τον όρο φωτισμό
εννοούμε και την ποιότητα αλλά και την ημερήσια διάρκεια φωτός που λαμβάνουν τα
πουλιά.
Εάν στεγάζουμε τα πουλιά μας σε εξωτερικό χώρο, τότε δε χρειάζεται να κάνουμε κάτι
ιδιαίτερο, παρά μόνο να φροντίσουμε ώστε η θέση που θα βρίσκονται να έρχεται σε
απευθείας επαφή με το φως του ήλιου, αλλά παράλληλα να τους παρέχει και κάποιο μέρος
για να προστατεύονται από αυτό όταν το θελήσουν.
Εάν τα πουλιά βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο, τότε όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να
φροντίσουμε και για την ποιότητα αλλά και για τη διάρκεια του φωτισμού. Οι λάμπες
φθορισμού και ειδικότερα αυτές που εκπέμπουν φως σε πλήρες φάσμα είναι προτιμότερες
από τις λάμπες πυρακτώσεως. Η UV ακτινοβολία που παράγουν οι λάμπες πλήρους
φάσματος είναι απαραίτητη για τη σύνθεση της βιταμίνης D3 από τον οργανισμό των
πουλιών.
Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η διάρκεια την οποία λαμβάνουν φως τα πουλιά. Η
διάρκεια φωτισμού μέσα στο εικοσιτετράωρο είναι αυτή που καθορίζει την αντίληψη των πουλιών σχετικά με το χρόνο και τις εποχές. Είναι με απλά λόγια το ημερολόγιό τους. Εάν η
διάρκεια του χρόνου που έχουμε αναμμένα τα φώτα είναι γύρω στις 9:30 ώρες ημερησίως,
τότε τα πουλιά αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται στην καρδιά του χειμώνα. Εάν ο φωτισμός
που υπάρχει στο χώρο διαρκεί 14 και πλέον ώρες, τότε αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται στην
καρδιά του καλοκαιριού. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε και
εμείς, για ποιο λόγο υπάρχουν προβλήματα στην αναπαραγωγή όταν η διάρκεια του
εσωτερικού φωτισμού είναι 10 ώρες ημερησίως, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο μήνα Μάιο
ή για ποιο λόγο έχουν τα πουλιά πτερόρροια στην καρδιά του χειμώνα, όταν λαμβάνουν 15
και πλέον ώρες φως την ημέρα.
Κάτι ακόμη που χρειάζεται προσοχή είναι οι σταθερές ώρες ανοίγματος και κλεισίματος
του φωτός. Θα πρέπει δηλαδή το φως να ανάβει συγκεκριμένη ώρα το πρωί και να σβήνει
συγκεκριμένη ώρα κάθε βράδυ. Δε μπορούμε να ανάβουμε το φως πότε στις 7 το πρωί και
πότε στις 10 και να το σβήνουμε είτε στις 9 το βράδυ είτε στις 2 το πρωί αναλόγως την ώρα
που θα πάμε οι ίδιοι μας για ύπνο. Με αυτό τον τρόπο αποσυντονίζουμε πλήρως το
βιολογικό ρολόι των πουλιών και γενικά όλες τις βιολογικές τους λειτουργίες με αποτέλεσμα
κάποιες φορές να καταλήγουμε λανθασμένα στη χορήγηση φαρμάκων για προβλήματα που
δε μπορούν να θεωρηθούν ασθένειες.
Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πουλιά συντροφιάς τα έχουμε για να μας κρατούν συντροφιά,
αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τουλάχιστον τις βιολογικές τους ανάγκες, προκειμένου να
έχουν μια καλή ποιότητα ζωής για να μπορούν να μας κρατούν συντροφιά για πολύ καιρό

Διάρκεια φωτισμού

     Ο φωτισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, ώστε τα πουλιά να ετοιμαστούν για αναπαραγωγή. Η υπόφυση, ο αδένας που ρυθμίζει την λειτουργία όλων των άλλων αδένων, από το μεγάλωμα της διάρκειας της ημέρας, προετοιμάζει τα πουλιά για την αναπαραγωγική περίοδο.
     Γι' αυτούς που έχουν τα πουλιά σε μέρος που μπορούν να επηρεάσουν το φωτισμό με τεχνητά μέσα, και θέλουν να συντομεύσουν το χρόνο προετοιμασίας των πουλιών, παραθέτω ένα πρόγραμμα διάρκειας φωτισμού στο οποίο δε λαμβάνεται υπ' όψη η αλλαγή της ώρας (θερινή - χειμερινή).
Μήνας
Ημ/νία
Εναρξη
Τερματισμός
Διάρκεια
Ιανουάριος
1
7:30
16:30
9 ώρες
- " -
7
7:30
16:45
9 1/4 ώρες
- " -
14
7:15
17:00
9 3/4 ώρες
- " -
21
7:00
18:00
11 ώρες
- " -
28
6:30
18:30
12 ώρες
Φεβρουάριος
7
6:15
19:00
12 3/4 ώρες
- " -
14
6:00
19:00
13 ώρες
Μάρτιος

Ιδια
Ιδια
13 ώρες
Απρίλιος

Ιδια
Ιδια
13 ώρες
Μάιος
1
5:30
19:00
13 1/2 ώρες
- " -
15
5:30
19:15
13 3/4 ώρες
Ιούνιος
1
5:00
19:30
14 1/2 ώρες
- " -
15
5:00
20:00
15 ώρες
Ιούλιος
1
5:00
20:00
15 ώρες
- " -
15
5:15
19:45
14 1/2 ώρες
Αύγουστος
1
5:30
19:30
14 ώρες
- " -
15
5:45
19:15
13 1/2 ώρες
Σεπτέμβριος
1
6:00
18:45
12 3/4 ώρες
- " -
15
6:15
18:30
12 1/4 ώρες
Οκτώβριος
1
6:30
18:00
12 ώρες
- " -
15
6:45
17:45
11 ώρες
Νοέμβριος
1
7:00
17:15
10 1/4 ώρες
- " -
15
7:00
16:45
9 3/4 ώρες
Δεκέμβριος
1
7:00
16:15
9 1/4 ώρες
- " -
15
7:15
16:15
9 ώρες