Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Πίνακας εκτροφής σε αιμομικτική διασταύρωση.


1ο Έτος: Ζευγαρώνουμε την 1η ομάδα με την 2η ομάδα (η 1η ομάδα αντιπροσωπεύει το αρσενικό και η 2η ομάδα ανιπροσωπεύει το θηλυκό), και μας προκύπτει η 3η ομάδα. 2ο Έτος: Επιλέγουμε δύο θηλυκά απο την 3η ομάδα και τα ζευγαρώνουμε με το αρχικό μας αρσενικό (1η ομάδα), με αυτόν τον τρόπο, μας προκύπτει η 4η ομάδα. Ζευγαρώνουμε το καλύτερο αρσενικό απο την 3η ομάδα με το αρχικό μας θηλυκό (2η ομάδα), με αυτόν τον τρόπο μας προκύπτει η 5η ομάδα. 3ο Έτος: Ζευγαρώνουμε τα δύο καλύτερα θηλυκά απο την 4η ομάδα με το αρχικό μας αρσενικό (1η ομάδα), αυτή η διασταύρωση θα μας δώσει την 6η ομάδα. Το καλύτερο αρσενικό της 5ης ομάδας θα το ζευγαρώσουμε με το αρχικό μας θηλυκό (2η ομάδα), αυτή η διασταύρωση θα μας δώσει την 8η ομάδα. Να επιλέξουμε επίσης, το καλύτερο αρσενικό της 4ης ομάδας και να το ζευγαρώσουμε με ενα καλό θηλυκό απο την 5η ομάδα και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε την 7η ομάδα. Μπορεί να γίνει το ίδιο ζευγάρωμα αντίστροφα, ενα καλό αρσενικό της 5ης ομάδας ζευγαρώνει με ενα καλό θηλυκό της 4ης ομάδας, για να αποκτήσουμε την 7η ομάδα. 4ο Έτος: Το τέταρτο έτος θα κάνουμε τα εξής ζευγαρώματα. Η 4η ομάδα με την 6η ομάδα για να αποκτήσουμε την 9η ομάδα., η 5η ομάδα με την 7η ομάδα για να αποκτήσουμε την 10η ομάδα, η 6η ομάδα με την 8η ομάδα για να αποκτήσουμε την 11η ομάδα, η 7η ομάδα με την 8η ομάδα για να αποκτήσουμε την 12η ομάδα, και τέλος η 8η ομάδα με την 5η ομάδα για να αποκτήσουμε την 13η ομάδα. 5ο Έτος: Το τελευταίο μας έτος, θα γίνουν τα συγκεκριμένα ζευγαρώματα: Η 9η ομάδα με την 11η ομάδα, για να αποκτήσουμε την 14η ομάδα, η 9η ομάδα με την 12η ομάδα για να αποκτήσουμε την 15η ομάδα, η 10η ομάδα με την 12η ομάδα για να αποκτήσουμε την 16η ομάδα, η 10η ομάδα με την 13η ομάδα για να αποκτήσουμε την 17η ομάδα, και τέλος η 11η ομάδα με την 13η ομάδα για να αποκτήσουμε την 18η ομάδα. Μελετώντας τον πίνακα, βλέπουμε, ότι, εφόσον αποκτήσουμε τις ομάδες 3,4,5,6,7 και 8, ο εκτροφέας έχει στην διάθεση του ήδη εναν επαρκή αριθμό πουλιών της κάθε ομάδας, ως εκ τούτου οι υπηρεσίες των δύο αρχικών πουλιών δεν είναι αναγκαίες για το μέλλον. Όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σημασία στο αρχικό ζευγάρι διότι είναι ανάγκαιο για το σύστημα μας μέχρι και το τρίτο έτος. Στα τετραγωνάκια που βρίσκονται κάτω απο κάθε ομάδα, πρέπει να συμπληρώνουμε τα νόυμερα των δαχτυλιδιών των πουλιών που χρησιμοποιήθηκαν στα ζευγαρώματα και θα τραβάμε μια γραμμή απο τις δύο ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την ομάδα που αποκτήθηκε. Οι γραμμές μπορούν να είναι χρωματιστές, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο απο το ποιές ομάδες, προήλθε η εκάστοτε ομάδα. Φορώντας το αντίστοιχο χρώμα στο δαχτυλίδι των πουλιών, θα ξέρουμε σε ποιά ομάδα ανηκεί. πηγη:http://aviariodiaz.blogspot